Verklaring van de tekens
Minimum en maximum temperatuur waarbij de vis/plant het beste gehouden kan worden.
Grenzen PH-waarde (zuurgraad)
Grenzen GH-waarde (totaal hardheid)
Grenzen KH-waarde (karbonaat hardheid)
Vis bevindt zich over het algemeen in de bovenste waterlagen
Vis bevindt zich over het algemeen in de middelste waterlagen
Vis bevindt zich over het algemeen in de onderste waterlagen
Prefereert stilstaand tot zwak stromend water
Prefereert zwak tot matig stromend water
Prefereert sterk stromend water