Cichlidae

Cichliden

Onderorde van de Percoidae (baarsachtigen). Ze lijken op de baarzen maar verschillen hiervan door de bouw van de keelbeenderen en het aanwezig zijn van slechts één reukgroefgat aan beide zijden van de kop. Verspreiding van het zuiden van India (inclusief Ceylon) via Afrika tot Amerika , van Texas in Noord-Amerika tot Uruguay in Zuid-Amerika. Zeer veel soorten in Afrika (inclusief de meren) en Midden- en Zuid-Amerika. Het lichaam is over het algemeen hoog tot zeer hoog tot schijfvormig. Langerekte vormen (o.m. Crenicicla-soorten), behoren tot de uitzonderingen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat cichliden het best tot hun recht komen in speciaal-aquaria. (uitgezonderd een groot aantal dwerg-soorten) Voor dat men deze vissen aanschaft moet men zich eerst goed op de hoogte stellen wat precies de speciale eisen van de vis zijn. Er zijn uitgesproken gravers bij en het plaatsen van deze vissen in een beplante bak zou dus funeste gevolgen hebben voor de inhoud. Voor een aantal andere soorten is de aanwezigheid van planten echter een noodzakelijkheid. Dikwijls worden op de bladeren de eieren afgezet. Ook wordt aan de waterkwaliteit dikwijls aparte eisen gesteld. Dieren uit Tanganyika- en Malawimeer bijvoorbeeld dienen gehouden te worden in water met een hoge PH en DH. Discussen daarentegen vragen voor een goede verzorging zacht en zuur water. Zeer belangrijk voor een aantal soorten is het aanwezig zijn van voldoende schuilplaatsen, daar sommige cichliden onderling zeer agressief kunnen zijn. Ook kunnen deze schuilplaatsen dienen voor het afzetten van eieren.

Cichliden zijn over het algemeen goede eters en een afwisselend menu van de meeste soorten diepvriesvoer wordt graag verorberd. Wel moet u bij de wat grotere soorten rekening houden met het feit dat ze ook veel eten. Een goede filtering is dus onontbeerlijk. Ook zullen cichliden in een gezelschapsaquarium met b.v. levendbarenden graag jacht maken op de jongen. De wat grotere soorten maken ook jacht op kleinere vissen. Een enigszins kostbare manier van voeren, als uw pas aangekochte schooltje kardinalen de volgende dag gedecimeerd blijkt te zijn.

De meeste cichlidensoorten onderscheiden zich van overige vissen door hun voortplantingsgedrag. De meeste soorten spreiden een voorbeeldige broedzorg ten toon. Dit gaat van de bewaking van de eieren, tot het uitbroeden in de bek bij muilbroeders of het laten eten van de huid bij Discusvissen. Als u deze dieren dus de optimale verzorging geeft (dus eerst de boeken of een specialist raadplegen en dan pas kopen), dan zult u er veel plezier aan kunnen beleven. Ook kunt u natuurlijk terecht bij de NVC.