Copyright en disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van foto's
en artikelen
©
Een groot aantal foto's op deze site mogen over het algemeen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden, dus b.v. bij artikelen in een clubblad. Ook mogen deze foto's dikwijls onder bepaalde voorwaarden geplaatst worden op niet-commerciële home-pages. Wel is het noodzakelijk dat u aangeeft wie de foto gemaakt heeft. Bezoek ook de home-pages van de fotografen. Daar staan over het algemeen ook de aanvullende voorwaarden voor gebruik van de foto's vermeld. Houd u daar svp rekening mee. Een fotograaf houdt ten alle tijde het volledige copy-right ©, dus foto's mogen niet zonder meer gebruikt worden. Ook als het er niet bij staat moet u meestal toestemming vragen om de foto's te gebruiken.

De artikelen op deze site mogen gebruikt worden in clubbladen van verenigingen en overige niet-commerciële doeleinden met een volledige vermelding van de bron en de naam van de auteur.  Voor artikelen die via Aquarticles.com op deze site zijn gekomen gelden de regels zoals beschreven op hun website.

Al het overige gebruik van materiaal van deze site is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. U kunt me voor toestemming een mailtje sturen. Ook links naar de diverse sub-pagina's van deze site op andere sites zijn niet toegestaan. Eveneens is het doorlinken van enig materiaal op deze site verboden.

Als u foto's gebruikt van A.V. AquaVISie of Jan Bukkems, is het enige wat wij vragen, dat u een link legt naar onze data-base. De url is : http://aquavisie.retry.org/Database/database.html. Mocht u nog wat plaats over hebben, zouden wij het op prijs stellen als u bijgaande button ook opneemt. Vanzelfsprekend mogen de foto's niet veranderd worden en moet eventuele copy-right notatie gehandhaafd blijven.

Als u van mening bent dat er materiaal op deze site staat waar wij geen rechten voor hebben, laat het dan weten. Dat materiaal zal dan onmiddellijk verwijderd worden.

De gebruikte kaarten zijn afkomstig van de University of Texas, en zijn vrij van copy-right.

 

Disclaimer

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van acties gebaseerd op de in deze website gegeven informatie.  Voor wat betreft het privacybeleid ivm Google-ads verwijzen wij u graag naar deze pagina.  Voor de inhoud en juistheid van deze ads geldt geen enkele aansprakelijkheid.

 Op deze site staan diverse links naar externe sites.  Voor de inhoud of gebruik van deze sites kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.