Apistogramma Macmasteri

Artikel beschikbaar gesteld door :

Dennisz

Een prachtige Apisto soort.  Ze komen voor in Columbia,in de Rio Orinoco en de Rio Meta.

Huisvesting:  Omdat, net als alle andere Apistogramma-soorten, ze een territorium vormen,is een bak van 80 cm het minimum.  Hierin kunt u 1 man en 2 vrouwen houden.  De soort is haremvormend, houd dus liever geen man met slechts één vrouw.  Houd het aantal bijvissen ook beperkt tot bijv. een schooltje zalmen en een oppervlaktevis.  Ze leven tussen het badstrooisel.  U kunt dan ook ideale omstandigheden nabootsen in uw aquarium, door bijv. beukenbladeren op de bodem te leggen.  (deze droogt en kookt u eerst,om drijven en snelle rotting te voorkomen)  Kienhout zijn ideale (schuil)plaatsen, alsook kokosnoten.  Een zandbodem is belangrijk,omdat de vissen wel eens kuiltjes graven.(vooral in de paartijd)

Geslachtsonderscheid:
De mannetjes zijn groter (8cm) en veel kleurrijker dan de vrouwtjes.  De vrouwtjes zijn kleiner (5cm) en dragen een geel broedkleed in de paartijd.  Ook zijn dan duidelijk zwarte vlekjes op het lichaam te zien.

Waterwaardes:
Ze vereisen zacht water.  Een PH van 5.5 / 7.0, GH 4.0 / 8.0.  De temperatuur houd u tussen de 23 en 28 graden. Hou ook het nitraat- en nitrietgehalte in de gaten,omdat ze slecht tegen vervuild water kunnen.

Voedsel:
Een voorkeur voor levend voer,zoals kleine visjes en witte- zwarte- en rode muggenlarven.  Hou het aantal keren voeren met rode muggenlarven beperkt,aangezien deze de vissen te vet kan maken.  Verder worden alle andere soorten levend- en diepvriesvoer geaccepteerd.  Geef liever geen droogvoer,maar de soort accepteert het wel.

Kweek:
Wanneer uw waardes optimaal zijn(zeer zacht water) zullen de vissen overgaan op eieren leggen.  Het zijn holenbroeders, en holletjes in de vorm van kienhout, kokosnoten en PVC-buisjes mogen dan ook niet ontbreken.
De vrouw kiest een holletje uit, en verleidt het mannetje door met haar lijf te schudden en haar gele buik te tonen.  Wanneer het mannetje eveneens schudt, en haar achtervolgt, kunt u stellen dat de gelegde eitjes zijn bevrucht.  Het vrouwtje beschermt haar eitjes goed; alle vissen die te dicht in de buurt komen, worden fel verjaagd.  Het mannetje verdedigt meestal het territorium, maar bemoeit zich verder weinig met het nest. Na 5 dagen komen de eitjes uit, en na nog eens 5 dagen zwemmen de jongen vrij met de moeder.  Ze kunnen worden grootgebracht met artemia-naupliën.
 
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik