Channa bleheri

Artikel beschikbaar gesteld door :


Bron :

David Marshall en Kevin Webb,
uit Ryedale Reporter, Ryedale Aquarist Society
AQUARTICLES•COM

Channa bleheri

Deze mooie vis is in onze aquariumhobby te verkrijgen in wat we noemen een “normale” en een “blauwe” variant. De wetenschappelijke status van de “blauwe” variant is, tot nu toe, een bron van discussie binnen de aquaristiek.

“Normale Variant”
Pas in 1991 heeft deze vis zijn wetenschappelijke naam, Channa bleheri gekregen, als eerbetoon aan de welbekende visverzamelaar en ontdekker Hr. Heiko Bleher.  Channa bleheri stamt oorspronkelijk uit het noordelijke Assam, een deelstaat van India. Zoals ook zijn in onze hobby minder bekende neef de Channa marulius, ( de zwarte ronde vlekken aan de zijden vormen een symbool geassocieerd met het Sudarsam chakra) wordt ook de bleheri vaak vermeld in de lokale folklore en religie.  Deze prachtige vis ziet er uit als een grote sigaar met vinnen! De buikvinnen vertonen een flonkerend tijgerpatroon; de blauwe rugvin heeft een schitterende oranje rand. De krachtige kaken maken eenvoudig werk van kleine visjes. De Channa bezit een primitief labyrintsysteem, wat de vis in staat stelt in zuurstofarme wateren te overleven.  Gehouden in een aquarium verlangen de vissen voldoende ruimte om te zwemmen, hard alkalisch water en, zeer verassend, veel licht. Er zijn berichten bekend dat Channa prima samen met grote barbelen, labyrintvissen en de grotere Botiasoorten, maar ’t beste in toch een specifiek soortaquarium, om eventuele problemen te voorkomen.  In het wild paren Channa’s op een nagenoeg zelfde manier als grotere gouramisoorten, waarbij de eigenlijke paring plaats vindt in een hol of grot. In aquaria echter legt ’t vrouwtje de eieren tegen een drijvend blad of zoiets aan (’t eerste verslag hiervan in het Engels verscheen in het blad “Wild about animals”, wat helaas niet meer te verkrijgen in de U.K.). Het mannetje bewaakt de eieren en de uitkomende jongen.

“Blauwe variant”
Misschien heb je deze slangenkop eens te koop gezien onder de naam Channa bleheri ‘blue’, maar totdat de wetenschap de situatie bevestigt, is er geen gegronde reden om aan te nemen dat deze vis inderdaad een blauwe variant van de C.bleheri is.  Misschien dat in de toekomst deze vis z’n eigen wetenschappelijke naam gaat krijgen. Totdat er een duidelijke classificatie is gemaakt, is het beter om deze vis aan te duiden als Channa bleheri sp. ‘Blue Assam”.  We hebben al verteld waar ze oorspronkelijk voorkomen. Het Assam-district is een ware natuurlijke schatkamer vol met Slangenkoppen, zoals de Channa orientalis, C. barca, C. marulius, C. Punctata, C. Striatus en C. Stewartii.  De grootte van de vis geeft ons een eerste indicatie dat C. sp.”Assam Blue” misschien een andere soort is, omdat ze kleiner blijven dan de ‘echte’ C. bleheri.  In de A.A.G.B. Size Guide staat dat de C.bleheri 20 cm en de C. bleheri ‘blue’/ sp.’Assam Blue” 15 cm wordt.  In een groot aquarium kan een paar of een groep worden gehouden. Een Ph van 6 en goede filtratie is essentieel. Niet echt gevoelig voor ziekten, zelfs niet voor peperstip.  Als voedsel wordt groot levend voer en in de handel te verkrijgen aquariumvoer gegeten.  Man en vrouw zijn te herkennen aan een klein verschil in kleur, lichaamsformaat en de grootte van de kop.

Recentelijk heeft een lid van de A.A.G.B. deze vis gekweekt (welke een maandelijkse paringscyclus schijnt te hebben).  Hij schrijft er het volgende over:
“Het paringsgedrag vond plaats in de veiligheid van een grot (zoals ook al eerder gezegd bij de wildvorm van de ‘echte” C. bleheri). De eigenlijke paring vond plaats in open water. Gedurende meerdere uren, zonder enige tijdspatroon, waren er meerdere spontane en onvolledige omhelzingen te zien (niet zoals bij verschillende gouramisoorten). Helaas heeft hij het eigenlijke loslaten van de eieren niet gezien. Een paar eieren dreven aan ’t wateroppervlak. Omdat het onmogelijk is om deze verdreven eitjes van muilbroedende Channa’s kunstmatig te laten uitkomen werden ze genegeerd. Ons lid heeft beloofd ons op de hoogte te houden van dit nest.

Tot slot, wanneer je iets kunt toevoegen aan onze kennis van beide varianten van de Regenboog Slangenkop, iets kunt toevoegen aan de discussie of deze vis een eigen soort is of niet, je ons ook maar iets kunt vertellen over beide vissen, neem dan contact op met David via davidplaty@davidmarchall.wanadoo.co.uk.
Je krijgt gegarandeerd antwoord.

Vertaling : Det Urlings

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik