Corydoras schwartzi

Artikel beschikbaar gesteld door :

Eric Lievens Aquarianen Gent
Deze Corydorassoort vindt men in Brazilië, meer bepaald in het stroomgebied van de Rio Petrus. Zoals alle Corydorassoorten houden wij deze visjes bij voorkeur in een groep van minstens een 10-tal exemplaren. Het is een plezier om te zien hoe deze actieve visjes gezamenlijk op zoek gaan naar voedsel doorheen het aquarium. In de natuur zwemmen ze met duizendtallen bij elkaar, helaas is dit in ons aquarium geen doenbare zaak.
Het zijn vreedzame bewoners die zich niets aantrekken van hun omgeving. Wel zijn het nitraatgevoelige vissen waardoor het meer dan noodzakelijk is om te zorgen voor een regelmatige waterverversing. Ons leidingwater is geschikt. Hebben wij echter de mogelijkheid om regenwater en/of putwater toe te voegen, dan is dit meegenomen. Een mengeling van beide maakt dat ons water een lichtzure waarde krijgt en een geringere hardheid. Dit komt zeker ten goede aan de conditie van deze Corydoras schwartzi. Ons regen- en putwater mag echter geen zware metalen en andere schadelijke bestanddelen bevatten.

Hun voedsel is zeer variabel. Zij lusten zowel levende watervlooien als muggenlarven die ook diepgevroren mogen zijn. Ook nemen ze droogvoer tot zich, vooral in de vorm van tabletten. Dient men enkel vlokkenvoer toe, dan kan het wel eens gebeuren dat vooraleer het vlokkenvoer de bodem bereikt, de andere bewoners er mee zijn gaan lopen en onze Corydoras op zijn kin mag kloppen, wat zal resulteren in een steeds achteruitgaande conditie. Er zijn speciale voedseltabletten in de handel die onmiddellijk naar de bodem zinken. Corydoras zoeken altijd naar voedsel op de bodem. Is dit niet het geval, dan is er iets niet pluis met onze waterhuishouding.

De Corydoras behoren tot de familie van de Callichtidae, zijnde de familie der pantsermeervallen genoemd naar hun schubbenkleed dat eigenlijk bestaat uit een aantal over elkaar liggende beenplaten. Het onderscheid tussen een mannetje en een vrouwtje is niet altijd zo eenvoudig. Het enige kenmerk is dat de mannetjes doorgaans slanker zijn gebouwd dan de vrouwtjes, en zoals dit het geval is voor veel vissoorten, is de rugvin van het mannetje spitser dan dat van het vrouwtje dat eerder afgerond is. Het zijn visjes die met hun 4 tot 6 cm tot de klein blijvende soorten behoren. Zij horen zowel thuis in grote als kleine aquaria. Wel moeten wij ervoor zorgen dat de hoogte van het aquarium niet groter is dan 40 cm. Corydoras hebben een speciaal ademhalingsstelsel waardoor het voor hen van levensbelang is dat ze af en toe wat lucht aan het wateroppervlak kunnen happen. Is dit niet het geval, dan kunnen deze visjes stikken en zelfs verdrinken. Zij houden van zuurstofrijk water waardoor wij moeten zorgen voor een krachtige waterfiltering.

Ook moet er vooral aandacht besteed worden aan de samenstelling van onze bodem : een laag gewassen zand, enkele centimeters dik op een laag fijn grind, voldoet uitstekend. Is ons bodemoppervlak te grof van structuur of heeft deze te scherpe kanten, dan is de kans reëel dat de baarddraden van deze pantsermeervallen beschadigd worden. Van de ongeveer 100 Corydorassoorten die er bestaan vind ik de "schwartzi" één van de mooiste. Dwars over zijn kop en doorheen het oog loopt een donkere band, terwijl op zijn lichaam in de lengterichting een aantal donkere banden lopen die elk bestaan uit aansluitende bolletjes. Zijn staartvin is transparant en heeft ook een aantal verticale banden eveneens bestaande uit donkere puntjes. Een ondersoort van Corydoras schwartzi is Corydoras schwartzi surinamiensis. Zoals zijn naam laat vermoeden, komt deze voor in Suriname en wordt ook roodvinpantsermeerval genoemd. Het verschil tussen beide soorten komt niet alleen tot uitdrukking in de kleurtekening, maar vooral in de lichaamsproporties en het aantal beenplaten die tezamen de basis vormen voor het bepalen van de soort, meer bepaald de ondersoort.

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik