Corydoras trilineatus

Artikel beschikbaar gesteld door :

Eric Lievens Aquarianen Gent
Eindelijk eens een Corydorassoort zou Johnny zeggen. Hij heeft nog gelijk ook. Als ik eens onze clubbladen doorblader dan merk ik dat deze vissoort nog niet veel aan zijn trekken gekomen is in onze reeks van "Aanbod van de maand". Van de 140 bekende soorten die in de natuur op wetenschappelijke basis werden gedetermineerd, zijn er slechts een 30-tal soorten die in de handel worden aangeboden.
Van deze blijven er dan nog slechts een tiental over die regelmatig verkrijgbaar zijn. Het is een vissoort die nagenoeg in elk rivierenstelsel van het Zuid-Amerikaanse continent te vinden is. Ik heb het dan wel niet alleen over de Corydoras trilineatus maar over de volledige Corydorasfamilie. In bepaalde stroomgebieden van de Amazone vindt men, afhankelijk van de plaats, slechts enkele soorten bij elkaar, zoekt men verder in bijvoorbeeld een zijtak van dezelfde rivier, dan kan men stuiten op andere soorten. Het zijn bodembewoners die vooral bij valavond en 's nachts actief zijn. Het is dus zaak om deze vissen te vangen met een aangepast net gedurende deze periode. Overdag gaan ze zich hoofdzakelijk ophouden in snelstromend water. Je moet nu niet gaan denken dat, ondanks hun gedrongen lichaam, deze corydorassen zich niet snel in het water kunnen bewegen.
Merken zij gevaar op, dan gaan zij als een pijl uit een boog stroomopwaarts wegvluchten van hun predatoren, om dan na enkele seconden, als het gevaar geweken is, terug te keren naar hun oorspronkelijke standplaats. Corydorassoorten hebben een groot verspreidingsgebied van Trinidad tot Argentinië, maar de dichtste populatie vinden wij terug in het Amazonebekken. Deze visjes zijn heel gemakkelijk te houden. Voor eender welke soort zijn de waterwaarden dezelfde: temperatuur die ligt tussen de 22 à 26°C, de hardheid tussen de 2 en 25°dGH, bij een pH van 6 à 8. U ziet, u hebt heel wat marge. Omdat wij natuurlijk in ons aquarium ook vissen houden die de middelste en bovenste waterlagen bevolken, en over het algemeen uit dezelfde biotoop komen van het Amazonebekken waarvan het water een zacht en zuur karakter heeft, zullen wij ons aquariumwater in die zin ook wat moeten bijregelen.

Corydorassoorten zijn niet vies van een regelmatige waterverversing. Gaan wij ons aquarium inrichten voor deze vissen dan zullen wij zeker moeten zorgen voor een zachte en fijne bodem. Het zijn uitgesproken bodemvissen die voortdurend op zoek zijn naar wat voedsel dat ze detecteren via hun 2 baarddraden op de voorzijde van hun muil(tje). Aan de grootte van het aquarium hoeven wij niet zoveel belang te hechten. Bij de inrichting moeten wij er wel van uitgaan dat ze veel zwemruimte nodig hebben en liefst met meerdere exemplaren worden samengehouden. Het zijn heel vredelievende vissen die men het best met andere rustige vissen samenhoudt.
De Corydoras trilineatus wordt in de handel meestal verkocht als de Corydoras julii. Ze gelijken heel goed op elkaar. Als we ze van elkaar willen onderscheiden, dan kunnen wij stellen dat de trilineatus groter is. Daar waar de C. julii een meer gepunte tekening heeft over de kop en het volledige vissenlichaam, heeft de C. trilineatus meer een gestreepte tekening (vandaar zijn naam). De punten van de C. julii staan echter zo dicht bij elkaar dat ze de indruk geven dat het lijnen zijn.
Als voedsel nemen zij zowat alles: muggenlarven, watervlooien, voedseltabletten en restanten, alles wat in hun muil kan, staat op hun menu. Wel ervoor zorgen dat, als wij vissen hebben die heel wat voedsel tot zich nemen, er ook wat overblijft voor onze bodembewoners. Hiervoor zijn voedseltabletten zeer geschikt.

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik