Hasemania nana

Koperzalm

Artikel beschikbaar gesteld door :

 Eric Lievens Aquarianen Gent

Beter bekend als de KOPERZALM ; men durft hem ook de Hasemania melanura en Hasemania marginata te noemen.  Dit visje vindt zijn natuurlijke heimat in het Zuidoosten van Zuid-Amerika;meer bepaald in de Rio van San Francisco.
Vertoont een sprekende gelijkenis met de Hemigrammus nanus, behalve dat onze koperzalm geen vetvin heeft en een minder zwarte tekening heeft onderaan zijn staart.  De volwassen mannetjes zijn koperkleurig,wat bij zijdelingse natuurlijke lichtinval het meest tot zijn recht komt.  Beide geslachten vertonen witte puntjes aan de rug- ,aars- en staartvin. Hun lichaam is matig hoog en gestrekt en is zijdelings krachtig samengedrukt.

De grondkleur is geelachtig groen met op de kieuwdeksels en flanken een zilverglanzende boventoon, wat het geheel laat lijken op,zoals zijn naam laat vermoeden , koper.  Zoals bij, ik kan er blijkbaar niet over zwijgen, de kongozalm, kunnen de kleuren van de Hasemania nana zeer iriserend opflakkeren.  Vanaf de borstvin begint dan een zilverglanzende lengtestreep die versmalt naar het staarteinde toe.

Het zijn heel goede zwemmers waardoor wij in ons aquarium,naast beschutte plaatsen , ook voor voldoende zwemruimte moeten zorgen, dit om hun speels karakter volledig tot zijn recht te laten komen.  Gezien zij in de natuur voorkomen in kleine bosbeekjes die grotendeels overschaduwd worden door overhangende oeverplanten , moeten wij ons aquarium ook als dusdanig inrichten : plantensoorten bestaande uit fijnbladige plantendelen en wat drijfplanten zijn onontbeerlijk.  Een niet sterke belichting, een donkere ondergrond en schaduwrijke zones door het gebruik van drijfplanten zijn factoren die zullen zorgen dat onze visjes mooi gaan uitkleuren en hun normaal gedragspatroon gaan vertonen.

In de natuur zijn de waterwaarden pH en GH van de bosbeken afhankelijk van de wisseling der seizoenen. Tijdens het regenseizoen worden er veel humuszuren aangevoerd waardoor het water sterk aangezuurd wordt. De pH is dan niet hoger dan 4 à 4,5.

Om ons water in het aquarium aan te zuren en te zorgen voor een goede buffering is het aangewezen om een goed "watermenu" samen te stellen bestaande uit een goed uitgebalanceerd geheel : deel goed put- en of regenwater, deel leidingwater.  Filteren over goede aquarium-turf is een must.

Koperzalmen zijn scholenvissen : ik hoef niet meer uit te leggen wat dit betekent.  Zij bevolken de bovenste en middelste waterlagen.  Houdt hier rekening mee bij het bepalen van uw totaal visbestand.  Houdt slechts één soort scholenvis,anders wordt het dra een warboel.

Als voedsel nemen zij alles.  Hun voorkeur gaat echter uit naar fruitvliegjes of andere kleine insecten.  Zijn deze niet in voorraad dan lusten zij ook wel vlokkenvoer.

Veel geluk ermee !!!

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik