Hydrocotyle leucocephala

Reuzenklimop

Artikel beschikbaar gesteld door :

 Eric Lievens Aquarianen Gent
Hydro = water, kotyle = navel, leucocephala = withoofdig. Als wij al deze namen tot één verzamelnaam herleiden, bekomen wij het woord: de withoofdige waternavel. Withoofdig omdat deze plant een witte bloeiwijze heeft ; van dit laatste zullen wij echter weinig merken in ons aquarium. Eigenlijk is deze plant een wortelende drijfplant. Drijfplanten kan men onderverdelen in 3 groepen : een groep bestaande uit planten waarvan de bladeren permanent zijn ondergedompeld en geen wortels hebben, zoals bijvoorbeeld de Lemma, de Utriculatia en de Ricia ; een andere groep heeft drijfbladeren waarvan de bovenzijde permanent droog blijft, zoals de Azolla, de Ceratopterus, de Eichornia, Pistia en de Salvinia. De derde groep behoort tot het type van de wortelende drijfplanten. Deze plant brengt bladeren voort die vlug hun weg gaan zoeken naar het wateroppervlak, om daar drijfplanten te gaan vormen. Deze Hydrocotyle leucocephala behoort tot deze laatste groep. Het is een echte waterplant die behoort tot de familie der schermbloemigen en vindt zij haar natuurlijke oorsprong in Zuid-Mexico en Argentinië. Aan alle knopen van deze plant ontspruiten telkens wortelende stengels.
De bladeren worden relatief groot en zijn niervormig. Het klinkt misschien wat nostalgisch als ik u vertel dat ik, toen ik deze plant in het aquarium staan had, de indruk kreeg dat er een stukje natuur geprojecteerd was in mijn aquarium. Was het door toedoen van de ontstane schaduwen der bladeren of de schemering die mij begeesterde : Joost mag het weten.

Deze plant behoort tot de snelgroeiers waarvan de bladeren als een pijl uit een boog naar het wateroppervlak schieten. In de literatuur staat geschreven dat deze plant ook weelderig kan groeien in aquaria die wat onderbelicht zijn. Daar heb ik toch mijn bedenkingen bij. In mijn vroeger matig verlicht aquarium verkommerden de bladeren, terwijl de bladeren wel tot ontwikkeling kwamen toen ik voor nieuwe en meer aangepaste verlichting zorgde. Toch is het gevaarlijk om dit voor waarheid neer te pennen, omdat nog vele andere factoren een belangrijke rol spelen in het al dan niet "aanslaan" van onze planten. Het is ook zaak om een 7-tal stengeltjes bij elkaar te plaatsen, waarbij wij wel moeten in acht nemen dat de tussenafstand niet te klein is, zodat elke bladvorm zich goed kan ontwikkelen. Aan de watersamenstelling wordt weinig belang gehecht : zacht, hard, hoge of lage Ph, zij kunnen wat verdragen. Deze planten kunnen ook heel wat stikstof verteren en zijn dus gebaat bij een voedselrijke omgeving. Maar!!! Gezien wij het aquarium niet enkel en alleen afstemmen op deze plant, en hoofdzakelijk ons aquarium inrichten in functie van de vissen, moeten wij ervoor zorgen dat het geheel in evenwicht blijft. Vissen houden immers niet van nitraten en zeker niet van nitrieten. Het water waarin onze vissen zwemmen moet zowel mechanisch als biologisch gezuiverd zijn, wil men onze vissen in een optimale gezondheid houden.
De Hydrocotyle leucocephala heeft genoeg meststoffen ter beschikking door de uitscheiding van onze vissen en voedselrestanten die na verloop van tijd opgelost worden in het water. Zeker in een leefgemeenschap als in ons aquarium zal het hieraan niet ontbreken omdat wij altijd meer vissen hebben per liter water dan in de natuur.
Het is een dankbare plant. Vissen die het licht schuwen gaan zich graag verschuilen onder der bladeren.

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik