Leporinus desmotes

 

Artikel beschikbaar gesteld door :

Erik Lievens Aquarianen Gent

Dit visje, eigenlijk vis want met zijn 18 cm kan men hem toch rangschikken onder de grotere vissoorten, vindt zijn natuurlijke habitat in het Zuid-Amerikaanse Amazonebekken, Guyana en de Rupuruni rivier.  Hij lijkt zeer goed op de Leporinus fasciatus waar hij regelmatig mee verwisseld wordt.  Ook het verschil tussen een vrouwtje en een mannetje is niet gemakkelijk vast te stellen.  Het inrichten van een aquarium voor deze soort hoeft niet zo moeilijk te zijn.  Hij houdt niet van een dichte beplanting.  Dit wil nu niet zeggen dat we het geheel een kaal uitzicht moeten geven.  Javamos en Javavaren kunnen als substraatplanten neergepoot worden op bvb. kienhoutwortels.  Het donkergroen van de Javavaren en de fijne structuur van het Javamos oogt heel mooi. Het contrast met het donkerbruin van het kienhout en de lichte structuur van de bodemgrond dat van samenstelling hetzelfde is als bvb. rivierzand, maakt van uw aquarium een echte blikvanger in de woonruimte.  De Leporinus desmotes is ook een vissoort van het principe : laat mij gerust, ik laat u ook gerust!  Het is een vredelievende soort die ook, ondanks zijn grootte, uw vispopulatie met rust zal laten.  Waar we zeker voor moeten zorgen bij het inrichten van het aquarium is voldoende zwemruimte.
Ze houden ook van invallend zonlicht en een goede beluchting.  Het zijn vissen die algen op hun menu hebben. Worden we in het aquarium geconfronteerd met voor ons onaangename algen, en vroeg of laat zal dit toch eens gebeuren, begin dan niet deze te verwijderen of af te hevelen.  De Leprinus desmotes vindt ze lekker, vooral de kleine levensorganismen die tussen deze algjes zitten vindt hij een lekkernij.  Ontbreekt het hem aan dit soort voedsel dan zal deze prachtige vis vlug verkommeren en ergens wegkwijnen in een hoekje.  Ondanks dat hij van een krachtige filterstroming houdt, moeten wij nu ook niet gaan overdrijven.  Beter is het om voor een stevige waterverversing te zorgen bvb. om de 2 weken 1/3 van het watervolume.  Ondanks dat deze vis het meer moet hebben van een pH die lager ligt dan 7 en dus licht zuur mag zijn bij een lage hardheidsgraad, heeft de Leporinus desmotes zo een groot aanpassingsvermogen dat hij ook onder leidingwater mag gehouden worden : pH 7 bij een hardheid van 18°dGH.  Dit is nu wel afhankelijk van plaats tot plaats.  De ene streek heeft een andere watersamenstelling dan de andere.  Deze vissoort, behorende tot de Amerikaanse zalmsoorten en ondergebracht in de familie van de Anostomidae, kan wel beschouwd worden als een alleseter.  Algen, droogvoer, watervlooien, tubifex, of gekookte salade zal hij niet links laten liggen.  De onderstandige muil met naar voor staande tanden maakt het verschil uit met de Leporinus fasciatus.  Het lichaam van deze dieren is spoelvormig uitgestrekt. Veel van deze soorten zwemmen met de kop naar beneden.  In hun land van herkomst vindt men hen veelal terug tussen holen van omgevallen bomen of rotstenen.  In Nederlandstalige termen gesproken worden ze ook kopstaanders genoemd.  Leporinus betekent haasje, genoemd naar de vorm van de muil van deze vissoort. Deze vergelijking wordt nog versterkt door de ver naar buiten komende centrale snijtanden.  Het is een scholenvis die er ook geen probleem van maakt om solitair te leven.  Maar ja, zouden jullie altijd alleen door het leven willen gaan?

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik