Melanotaenia lacustris

Artikel beschikbaar gesteld door :

 Eric Lievens Aquarianen Gent
Deze soort komt uitsluitend voor in het Zuidelijk deel van het hoogland van Nieuw-Guinea, meer bepaald in de Kutubusee van het Kikoribekken. Dit meer is gelegen op 800 m hoogte en heeft een oppervlakte van ongeveer 95 km². Het diepste punt van dit meer ligt op circa 65 m. In dit meer groeien de voor ons bekende planten: Ceratophyllum, Utricularia, Vallisneria, de Pontederia, Bidens, de Anacharis en de Potamogeton. In dit meer doet zich om de 2 jaar een eigenaardig fenomeen voor dat door de plaatselijke bevolking "de ommekeer van het water" genoemd wordt. Een grote massa van het donkergekleurd zuurstofarm water van de bodem stijgt naar de bovenste waterlagen, waarna gedurende 3 opeenvolgende dagen veel vissen sterven.
Zoals dit overal het geval is, wordt ook dit stukje natuur bedreigd. In de omgeving van het Kutubuseemeer zijn er gas- en olievoorraden gevonden, en werden er wegen aangelegd teneinde deze olievelden te exploiteren. De tijd zal uitwijzen welke gevolgen deze werken zullen hebben voor het milieu. Als aquariumliefhebber is het onze plicht om verder te kweken met de Melanotaenia lacustris, teneinde het voortbestaan van deze soort te kunnen verzekeren.

Regenbogen zijn over het algemeen vissen die in scholen zwemmen en uitstekende zwemmers zijn. Wist u dat in de natuur de vissen in scholen van 50 stuks kunnen samenzwemmen. Stelt u zich dan maar eens voor wat een prachtig schouwspel dit moet geven bij hun wisselende kleurpatronen zoals hieronder beschreven. Dit betekent dat wij absoluut moeten zorgen voor een ruim aquarium, een minimum lengte van 1,50 m is zeker geen overbodige luxe. In een te klein aquarium gaan wij niet kunnen genieten van hun gedragspatronen. Deze Melanotaenia lacustris is een heel vredelievende soort, die zich weinig aantrekt van zijn omgeving. Worden zij op de één of andere manier opgeschrikt door bijvoorbeeld kinderen die op de ruiten tikken, dan geraken zij wel in stresstoestand en kunnen deze vissen van kleur veranderen zoals de kameleons. Vooral tijdens het baltsen zijn het echte juwelen. Dan kunnen hun kleuren variëren van zwart met zilver- naar blauw met zilver- naar zilver met turkoois en naar turkoois met goud. Het onderscheid tussen een mannetje en een vrouwtje is niet zo gemakkelijk te maken. Wel kan men zeggen dat het mannetje mooiere kleuren heeft dan het vrouwtje en meer uitgesproken vinnen heeft. Het houden van deze vissen brengt geen grote moeilijkheden met zich mee : aan de watersamenstelling worden geen strenge eisen gesteld. Een pH die ligt tussen de 7 en 8 bij een hardheid van ongeveer 10 GH en een temperatuur van 22°C, voldoet uitstekend. Het leidingwater uit de kraan hoeft niet bijgestuurd te worden.

Zij laten zich gemakkelijk nakweken mits wij het aquarium inrichten conform hun eisen. Als decoratiemateriaal kunnen wij kienhoutwortels en stenen afwisselend op elkaar stapelen en plaatsen wij, uitgerekend voor de kweek, "dotten" javamos tussen deze stenen of wortels. Eenmaal de eieren zijn afgelegd, komen de jongen na 6 dagen uit en kunnen gevoed worden, met heel fijn vlokkenvoer. Wel er op letten dat ze geen "indigestie" krijgen, want het zijn echte vreetzakskes, en kunnen na het eten eruitzien als opgeblazen kikkers. Vlak na het afleggen nemen wij de "dot" javamos met de eieren uit het aquarium en plaatsen deze in een kweekaquarium; gebeurt dit niet, dan kan het wel eens gebeuren dat medebewoners deze gaat beschouwen als kaviaar en het legsel opeten.

Het is één van de soorten die het vroegst uitkleuren. Regenbogen hebben de naam dat ze slechts hun mooiste kleuren laten zien als ze bijna volwassen zijn. Bij deze soort is dit niet het geval. Eenmaal ze 3 cm groot zijn geworden, kunnen wij reeds kleurtinten waarnemen.

Volwassen exemplaren eten alles. Wat echter niet aan hun menu mag ontbreken, is groenvoer. Omdat het enthousiaste eters, zijn moeten wij hen groenvoer geven opdat hun spijsvertering vlot zou kunnen verlopen.

De Melanotaenia lacustris kan in de natuur een lengte bereiken van 12 cm. Het is aangewezen te kweken met exemplaren die prachtig zijn uitgekleurd en een volledig schubbenstelsel bezitten, zoniet degenereren hun afstammelingen en gaat hun oorspronkelijke vorm verloren.
Het houden van deze soort is een must voor iedere regenboogliefhebber.

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik