Pterophyllum scalare

Maanvis

Artikel beschikbaar gesteld door :

P. Bus A.V. Pronkjuweel
Deze hoog gebouwde, statige verschijning is iedere aquariumhouder wel bekend. Omstreeks 1911 verschenen de eerste vissen van deze soort in de Europese aquaria. Ze komen in de natuur voor in het stroomgebied van de Amazone. Ze worden vaak in dezelfde biotoop gevonden als de Discusvissen.
In de handel worden ze meestal klein aangeboden, doch we moeten niet vergeten dat ze, bij een goede verzorging en in een aquarium met behoorlijke afmetingen, kunnen uitgroeien tot exemplaren van ongeveer 15 cm. De maanvissen worden vaak aangetroffen in te kleine aquaria, wat zich uit in het knijpen met de vinnen. Dit komt vooral omdat de hoogte van het aquarium te gering is. De hoogte van het aquarium is zeer belangrijk voor de groei van de maanvissen. Op zijn minst horen de maanvissen thuis in een meterbak met een hoogte van 50 cm.

Ze zijn volkomen vreedzaam en laten planten met rust, ook graven ze geen kuilen. Daarom kunnen we ze houden in een goed ingericht aquarium. Ook moet het aquarium goed beplant zijn; vooral Vallisneria en Echinodorus-soorten mogen hierin niet ontbreken. Kurkwanden en een donkere bodem, tesamen met een watertemperatuur van ongeveer 26 °C en een goede voedering zullen ervoor zorgen dat Uw maanvissen een lust voor het oog zijn.

Ze accepteren alle levend voer, doch ze hebben een voorkeur voor watervlooien, muggelarven, waterkevertjes e.d.. Cyclops is niet geschikt voor de maanvis. Ook kunnen we ze tubifex en enchytreeën geven. In tijden van schaarste volstaat ook droogvoer, hiervan echter geen gewoonte van maken.

Het geslachtsonderscheid is bij jonge maanvissen niet te zien. Daarom kunnen we beter meerdere exemplaren kopen, in de hoop dat zich bij de geslachtsrijpe dieren een stel vormt. En dan is het nog moeilijk man en vrouw duidelijk van elkaar te onderscheiden. Als ze eieren afzetten, dan kan men pas met zekerheid zien wie man of vrouw is. De legbuis bij de vrouwtjes is namelijk aanmerkelijk groter dan de geslachtspapil van de man.

Een goed maanvissenpaar vormt een territorium; ze poetsen dan een plaatsje schoon, bijvoorbeeld op een stuk kienhout, een plantblad of iets dergelijks. Als de eieren afgezet zijn worden ze goed bewaakt en verzorgd. Als de jongen uitkomen hangen ze aan dradenbundels bij elkaar en zweven als het ware daaraan heen en weer. Zodra ze vrij zwemmen kunnen we ze pekelkreeftjes voeren. De meest geschikte temperatuur om maanvissen te kweken is ongeveer 28 °C en tevens zorgen we uiteraard voor een ruim aquarium. Veel succes bij een eventuele kweek toegewenst.

Peter Bus, A.V. Pronkjuweel

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik