Tatia perugiae

Kweekverslag Tatia perugiae

Artikel beschikbaar gesteld door :

Lydia Krommenhoek-Wijnmaalen

Huisvesting:
Aquarium 100l met veel beplanting (Crypto soortjes, Anubias soortjes, Crinum natans en drijfgroen zoals Riccia en Limnobium) en sterk vertakt hout waar de Tatiaís graag tussen hangen overdag. Verlaagd waterniveau ivm landgedeelte voor vuurbuiksalamanders. Zandbodem, aardige stroming . Pvc pijpjes voor de afzetting.

Nb: de aquariuminrichting is na opzet niet meer veranderd.


Waterwaarden:
pH rond 7,5. Temp 24-25 graden Celsius. Wekelijks 20% waterwissels met kraanwater bereid met Easy-life, vloeibaar filtermedium. Bioloog filtering.

Bewoners:
Groepje corydorassoortjes. Paartje L201. Schooltje Telmatherina ladigesi.
Het kweekgroepje Tatia perugiae bestaat uit 3 mannen en 2 vrouwen. De Tatiaís (wildvang) waren volgroeid bij aanschaf dus de leeftijd is niet te achterhalen. Ze leven in groepsverband en zijn schemer/nachtdieren. Alle soorten voer wordt geaccepteerd maar er is duidelijk een voorkeur voor levende rode muggenlarven. Na ongeveer een jaar in het aquarium begon het paargedrag.

Paargedrag:
Geslachtsonderscheid is makkelijk te zien. Het vrouwtje is iets groter en een heeft een dikkere buik. Het mannetje is kleiner en slanker en heeft een duidelijk gonopodium.
Tussen het kienhout, waar de tatiaís gedurende de dag rusten , vond de bevruchting plaats. Mannetje en vrouwtje gingen naast elkaar liggen en het vrouwtje werd gedurende enkele seconden inwendig bevrucht, het binnendringen van het gonopodium van het mannetje was duidelijk waar te nemen.

Broedzorg:
De bevruchtte eitjes werden afgezet in een pvc pijpje en door het vrouwtje bewaakt en verzorgd.
Eventuele niet bevruchtte eitjes werden verwijderd.
De verswatercirculatie in het nest werd door het vrouwtje continue verzorgd door water door de haar kieuwen over de eieren te pompen.

2 vrouwtjes hadden tegelijk een nest van ieder ongeveer 30 eieren in afzonderlijk pvc pijpjes.
Op dit punt zijn de pvc pijpjes met eitjes en verzorgende vrouwtjes overgebracht in een kweek bakje.
Het kweekbakje bestond uit een aqua20 bakje met zandbodem, luchtfiltertje, stukje kienhout, Monosolenium tenerum en veel Riccia fluitans.
Dagelijkse waterwissel van 20% met kraanwater bereid met Easy-life.

Na 3-4 dagen kwamen de eitjes uit. De larven werden in het pvc pijpje verzorgd door het vrouwtje. De larven hebben een grote dooierzak waar ze de eerste dagen van voeden.
Na weer 3-4 dagen verlieten de larven hun pvc pijpje om vrij rond te gaan zwemmen. Het vrouwtje verliet ook het pvc pijpje en heeft geen verdere broedzorg vertoond.
Vanaf dit moment werd het voeren gestart met vers gekweekte artemia naupliŽn.

Verzorging:
De eerste dagen leven de kleine nog kleurloze visjes op de bodem van het aquarium, verstopt in holtes. Zodra ze meer gaan rondzwemmen om voedsel te zoeken, verblijven ze overdag hangend in de overmatig aanwezige Riccia aan de waterspiegel. De visjes groeien snel en kleuren naar donker grijs/bruin gevlekt. ís Avonds, ongeveer 2 uur na het uitschakelen van het licht, komen de tatiaís in actie om voer te zoeken. Dit doen ze door druk heen en weer te zwemmen.
Alleen rond deze tijd wordt er (overmatig) gevoerd met afwisselend vers gekweekte artemia naupliŽn en vriesvoer zoals cyclops, bosmiden en kogelvlooien door dit op de waterspiegel te druppelen zodat het langzaam zinkt en de jonge tatiaís de gelegenheid hebben om tijdens het druk heen en weer zwemmen hun buik rond te eten.
De jonge Tatiaís zijn 10 dagen oud en ruim 1 cm groot. Tot nu toe is er nauwelijks verlies geweest en zwemt er een Tatia nakweek van ongeveer 50 stuks rond.
 

          
 

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik