Xiphophorus gordoni

 

Artikel beschikbaar gesteld door :

Kees de Jong


Xiphophorus gordoni
(Miller & Minckley, 1963)

Synoniemen:
geen

Nederlands naam:
Cuatro Ciénegas Platy

Beschrijving:
R.R. MILLER & W.L. MINCKLEY (1963): Xiphophorus gordoni, a new species of platyfish from Coahuila, México. Copeia (3): 538-546

Naamgeving:
Xiphophorus = zwaarddrager. Uit het Grieks en dit verwijst naar het gonopodium bij de mannetjes.
gordoni = genoemd naar MYRON GORDON die veel onderzoek naar de vissen in het genus Xiphophorus heeft gedaan.

Verspreiding:
De soort is alleen aangetroffen in de Laguna Santa Tecla ten zuidoosten van de vallei van Cuatro Ciénegas in Noord Mexico. Deze platy wordt daar niet in het open water aangetroffen, maar in een klein door een bron gevoed stroompje dat in de Laguna uitkomt. Ook is de soort aangetroffen in het dichtbegroeide moerasdeel bij de uitstroom van de Laguna. In het gehele biotoop bevinden zich veel algen. Her en der groeien waterlelies, maar het grootste deel van de planten zijn moerasplanten. Aangezien de bodem erg modderig is, is het water snel troebel.
De watertemperatuur bij deze bron is 34°C.

Uiterlijk:
Het lichaam van deze soort is aan de bovenkant bruin en aan de onderkant gebroken wit. Hiertussen in loopt een donkere zig-zag band van de staartwortel tot bijna aan het oog. Bij de volwassen dieren hebben beide geslachten een donkere vlek aan de buikzijde. In de rugvin bevinden zich twee donkere bandjes en bij de dominante mannen zijn er ook nog gele vlekken in deze vin zichtbaar. Opvallend aan de mannetjes is de zwarte streep aan de onderkant van het gonopodium. Als deze platy in een goede conditie is, kan er een blauwe glans over het lichaam liggen.

Grootte:
De mannetjes variëren van 2,5 tot 3,5 cm en de vrouwtjes to maximaal 4 centimeters.

Verzorging en kweek:
De Cuatro Ciénegas platy is niet erg eenvoudig te houden en dat is waarschijnlijk de reden dat de
soort nauwelijks wordt aangeboden.
Om de soort goed te houden dient het aquarium te lijken op de vindplaats in Mexico.
De belangrijkste voorwaarde is een hoge temperatuur. In de natuur komt het visje voor in een warmwaterbron met een temperatuur van 34°C, maar in het aquarium is een temperatuur van 26°C volgens LAMBERT & LAMBERT (1995) voldoende.
Het is een schuw visje dat veel schuilplaatsen in het aquarium nodig heeft. Verder is het noodzakelijk dat het voer van goede kwaliteit is met voldoende dierlijke stoffen en dat er flink wordt gevoerd. Is dit niet het geval dan is de soort kannibalistisch en zullen er nauwelijks jongen aan de grotere vissen ontsnappen. Om er zeker van te zijn dat er voldoende jongen over blijven is het verstandig om de drachtige vrouwtjes tijdig apart te zetten, zodat er veel jongen overblijven.
De vrouwtjes worden niet erg oud en produceren tijdens hun leven slechts 3 tot 4 worpen. Het aantal jongen per worp is ongeveer 20.

Opmerkingen:
Door het zeer beperkte verspreidingsgebied wordt deze soort als sterk bedreigd gezien en ze maakt dan ook onderdeel uit van een aantal programma’s voor het kweken van bedreigde vissen. Helaas is het ons in Nederland nog niet gelukt om deze soort te houden en te kweken. Dit zou gezien de status van de soort in de natuur de moeite waard zijn.

Literatuur:
C. AGUILERA (1995): Universidad atonoma de Nuevo Leon - Programs for the endangered fish species of Mexico. Aquatic Survival (3): 14-15
H. AXELROD & L. WISCHNATH (1991) Swordtails and platies. t.f.h.
R. FISCHER (1995): Three wild platys. Livebearers (139): 15-139
D. ISLA (1995): Endangered livebearers at the Staten Island Zoo. Tropical Fish Hobbyist (6): 84-94
D. LAMBERT & P. LAMBERT (1995) Platies and swordtails Blandford Book
D. LAMBERT: Xiphophorus gordoni MILLER & MINCKLEY, 1963. Viviparous (44)
M.K. MEYER (1989): Mexiko 1987 Teil 4. DGLZ-Rundschau (4): 4-11
M.K. MEYER (1989): Mexiko Teil 3. DGLZ-Rundschau (1): 4-13
R.R. MILLER & W.L. MINCKLEY (1963): Xiphophorus gordoni, a new species of platyfish from Coahuila, Mexico. Copeia (3): 538-546
L. WISCHNATH (1996): Wildvormen van het geslacht Xiphophorus deel 3 - platy's. Het Aquarium (1): 7-9


Tekst: Kees de Jong
         

© Copy-right en voorwaarden voor gebruik