INRICHTINGSPLANNEN

Als we een aquarium (willen) gaan inrichten, doen we dit op PAPIER om latere teleurstellingen te voorkomen. Elk onderdeeltje hoe klein of onbelangrijk dan ook, is van belang voor een gezonde bak.
Op papier zoeken we eerst uit wat bij elkaar past en wat niet. Daarom beginnen we in de omgekeerde volgorde, en wel met de vissen.

De VISSEN

Bovenaan op het papier komt de vissoort te staan die u het liefst in uw (toekomstige) bak zou willen zien zwemmen. Vissen kunnen nl. erg oud worden. Uit morele gronden alleen al zouden we ze hierom het beste van het beste moeten bieden. Zo'n 4 tot 12 jaar in gevangenschap door brengen is immers niet niks.
Van uw favoriete vis kunt u al heel wat gegevens verzamelen uit boeken en/of tijdschriften.
a. Hoe groot wordt een vis
b. Wat eten zij.
c.  In wat voor water voelen zij zich thuis.
d. Hebben zij behoefte aan gezelschap
e. Hebben zij een voorkeur voor bepaalde planten.
f. Hoe is hun gedrag t.o.v.  planten en andere vissen
g. Hebben zij behoefte aan schuilplaatsen.
h. Wat is hun volwassen gewicht.

De BAK

De afmetingen van een volwassen vis, (u koopt altijd jonge vis), is van groot belang voor de maten van de bak. Een vis moet zich kunnen bewegen. 10 maal zijn lengte hoort zo'n vis toch wel heen en weer te kunnen zwemmen en ongeveer 3 maal z'n hoogte op en neer.
Voor de lengte van de bak is het ook raadzaam om van tevoren rekening te houden met de lengte's van tl-buizen (zie verlichting).
Pas op de laatste plaats hoort te komen de ruimte die u er in de kamer voor vrij wilt maken, want of u past de bak aan aan de vissen of u moet een andere keuze maken.

Het WATER

Vissen voelen zich het beste thuis in water dat ongeveer gelijk is van samenstelling en temperatuur, als het water in hun natuurlijke vindgebieden. Lang niet altijd kan men dus planten en/of vissen uit diverse streken bij elkaar plaatsen, omdat hun levenseisen te veel verschillen. Voor een op elkaar afgestemd gezelschap zijn we
echter wel in staat om ons water aan te passen aan hun wensen.
De PLANTEN
Aan de hand van de watersamenstellingseisen kunnen we nu hierbij passende planten uitzoeken. Planten die het onder die omstandigheden kunnen uithouden. Of ze het ook doen hangt van meer dingen af zoals een goede belichting en of we ze de kans geven om te groeien, d.w.z. lang genoeg met rust laten.

Andere VISSEN

Aan de inhoud van een bak kunt u, zij het met wat moeite, bepalen hoeveel gram volwassen vis er nog bij kan. I gram volwassen vis, want ook de kleintjes worden groot, op 3 liter water is een goede vuistregel. Helaas zijn de vissen gewichten wat moeilijker te achterhalen, dan de andere gegevens.
Natuurlijk kiest u die vissen die wat het milieu betreft passen bij de hoofdsoort en de planten.
 

De BODEMGROND
Als bodemgrond kiest u het best een donkere zand/grind korrel van ongeveer 3 tot 5 mm doorsnede. Vissen voelen zich bij een donkere bodem meer op hun gemak dan bij een lichte. Voor planten maakt de kleur niets uit.-Bij-voeding, voedingsbodems, zijn niet nodig omdat de voedingsstoffen op de duur vanzelf in de bak komen. Maar als het voor een bepaalde plantengroep echt nodig mocht zijn kunt u altijd nog ter plaatse een stukje turf of bolletje klei in de bodem drukken.

ALGEN

Algen zijn nare dingen, want als ze er eenmaal zijn komt men er maar moeilijk vanaf. Toch zijn ze nuttig, helaas niet mooi. Als graadmeter in de bak vertellen ze vaak precies hoe of het met de bak gesteld is. Voorkomen is ook hier beter dan genezen, want echte geneesmiddelen bestaan er niet voor. Alleen door een langdurig stipt uit te voeren uithongeringsplan kan men er nog weleens vanaf komen. Beheers u, vooral in het begin I

VOEDSEL

Niet altijd zal het afhangen van de maten van een bak of men een bepaalde vissoort kan houden, ook de voedingsgewoonte kan van het belang zijn bij het bepalen van de keuze. Wie bv. geen tijd heeft om regelmatig zelf wat levend voer te gaan vangen, moet geen uitgesproken levend voereters kiezen. Alleen tubifex voeren is nl. een eentonig alternatief.

ONDERHOUD

Het onderhoud of de verzorging van de bak neemt een heel belangrijke plaats in. Luiheid wordt gestraft met een portie algen, wat eigenlijk wel logisch is ook. Immers in een aquarium zit maar een kleine hoeveelheid water in een besloten ruimte, zonder onderhoud kan dit water snel bederven  of minder geschikt worden voor de planten en vissen. Voor de afvoer van schadelijke stoffen is het nodig om ongeveer een vierde van de totale hoeveelheid water per maand te vervangen door vers water.  Hierdoor komen er weer nieuwe, reeds opgesoupeerde stoffen in de bak en deze zijn vaak weer een stimulans voor de planten om extra hun best te doen. Te grote veranderingen ineens zijn ook niet goed, zodat het raadzaam is om regelmatig iets te verversen.
Filter systemen moeten regelmatig onderhouden worden, anders pompen ze de troep weer terug in de bak. Stofzuigertjes zijn ondingen want van alles wat ze opvangen in het zakje stroomt een groot gedeelte dat te fijn is weer terug in de bak.
Een emmer en een slang van doorzichtig plastik bieden een goede mogelijkheid om door middel van hevelen, regelmatig zoveel vuil uit de bak te halen als nodig is. Met het deel dat u ververst gooit u dan gelijk de urine weg.
 


                       

© 2000 AquaVISie