Nannostomus espei
(Meinken, 1956)
Verklaring van de tekens

Familie : Lebiasinidae
Herkomst : Brits Guyana
Lengte vd vis : 3,5 cm
Min.lengte aquarium : 60 cm
Vreedzame, enigszins schuwe scholenvis die samen met andere rustige vissen moet worden gehouden.  Het aquarium moet aan de randen en achtergrond niet te dicht worden beplant en verder worden ingericht met kienhout en wortels zodat veel schuilplaatsen ontstaan.  Ze hebben in het midden zeer veel vrije zwemruimte nodig.  Een donkere bodem en gedempte verlichting met behulp van drijfplanten worden zeer op prijs gesteld.  Een regelmatige waterverversing met toevoeging van een goed watervoorbereidingsmiddel is noodzakelijk.  Ze zijn nogal gevoelig voor sterke wisselingen in Ph-waarde.

Als voedsel moet klein levend voer worden gegeven in de vorm van Artemia en rode muggenlarven.  Droogvoer wordt af en toe ook wel geaccepteerd.

De kweek is niet echt eenvoudig.  Een kweekaquarium met extreem zacht water ( < 2 Gh) en een Ph van ongeveer 6 moet worden voorzien van een afzetrooster en wat fijnbladerige planten.  De eieren worden bij een gedempte verlichting tussen de planten afgezet en bevrucht.  Ze vallen daarna naar de bodem en worden door het rooster beschermd tegen de vraatzucht van de ouders.  Na het afzetten moeten de ouders verwijderd worden.  Na 1-3 dagen komen de jongen uit.  Zodra ze vrij zwemmen moeten ze worden gevoerd met het fijnste infuus.

Foto beschikbaar gesteld door :

Jan Bukkems

Synoniem : Poecilobrycon espei
IUCN Red List Status : Niet beoordeeld
Van deze vis hebben wij nog geen artikelen beschikbaar. Als u een artikel geschreven hebt, en u wilt dat publiceren op deze pagina, stuur ons dan een mailtje.
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik
mmv De Rifwachter Hilversum