AANKLEDING VAN DE BAK

Met wanden bedoel ik niet alleen de achterwand, maar zeker ook de zijwanden. Het ontbreken hiervan geeft lelijke spiegelingen in de zijruiten. Bovendien zorgen deze wanden voor een wat grotere beslotenheid.

Wat kan men nu als uitgangsmateriaal nemen:

1e Een fotoplaat
Dit  is een erg eenvoudige en goedkope, maar weinig natuurlijke oplossing. Zij worden aan de buitenkant geplakt zodat we de achterruit erg goed schoon moeten houden. Voor achter de zijruit zijn ze niet geschikt, daar zij door de breking van het water niet te zien zijn.

2e Tempex

Wanden hiervan kan men kant en klaar kopen of zelf maken. Dit doet men door eerst met een vlam (let op  brandgevaar) wat onregelmatigheden in de plaat te branden, wel hoe grover hoe beter. Daarna kan men de plaat in een vlekachtig of streperig patroon schilderen.
Wanneer men wat ruw te werk gaat kan men een natuurlijk aanzien bereiken. Nadeel is, dat de verf er langzamerhand afgaat doordat de vissen eraan knabbelen of met het verwijderen van aangegroeide algen, zodat het witte tempex weer zichtbaar wordt.

3e Kurkschors

Dit is een fraai materiaal, maar lastig te verwerken. Het moet n.l. goed schoongemaakt en uitgekookt worden. Bovendien moet het goed op elkaar aansluiten om te voorkomen dat de vissen erachter kunnen komen en zich dan vastzwemmen, met dood en ellende (algen,ziekten) tot gevolg. Als men dit echter goed gedaan heeft krijgt men erg fraaie en natuurlijk aandoende wanden.
 

4e Geperste kurkplaat

Een uitvinding van onze vereniging is het toepassen van geperste kurkplaat. Dit is een isolatiemateriaal, dat door stomen ( nodig voor het platen persen ) volkomen veilig is. Wel moet het nog bewerkt worden, want het is erg vlak.
Met een schroevendraaier of een beitel gaat men erin steken en breken er zo grote en kleine brokken uit. Hoe ruwer men dit doet des te fraaier wordt het.
Daarna afspoelen en het is klaar voor gebruik. Doordat het door en door bruinzwart is, zal een later afgebroken stukje geen lelijke plek achter laten, zoals bij tempex.
Er zijn natuurlijk veel meer materialen die men gebruiken kan, zoals bamboe, steenplaten e.d.. Wat men echter ook maakt, zorg ervoor dat je bij de inrichting wat doorkijkjes maakt, zodat je de wanden ook ziet, anders is alle moeite voor niets geweest.

TERRASSEN

Deze geven wat hoogteverschillen in de bak, wat een wat speelser aanblik aan het aquarium geeft. Bovendien staan sterk licht behoevende planten dichter bij het licht.  Een ander voordeel is dat vuil door de waterbeweging van het terras af valt en meer naar voren komt zodat schoonmaken van de bodem eenvoudiger is.

Waarmee kan men terrassen maken ?

1e Stenen
Men kan basaltblokken nemen die echter erg dik zijn. Hierdoor zullen planten tamelijk ver van de rand van het terras staan wat een gat in het plantenbestand geeft.
Men kan ook leistenen gebruiken. Deze zijn dunner maar geven ook een wat strak terras. Er moet voor gezorgd worden dat de stenen goed vast liggen (liefst kitten) daar zij gemakkelijk ondergraven kunnen worden met mogelijk glasbreuk tot gevolg.

2e Kienhout
Dit geeft een mooi grillig terras. Wel moet men het verzwaren daar het anders erg los op de bodem ligt of zelfs gaat drijven. Openingen kan men met een bruine nylonkous of turfvezel dichten, daar anders het zand langzaam maar zeker naar voren komt en het terras leegloopt.
 

3e Kurkschors
Hier gelden dezelfde bewerkingen als bij de kurkschors achterwand. Daar het een groot drijfvermogen heeft, moeten de platen stevig aan de bodem of een aparte glasplaat gelijmd worden die men dan met stenen of zand verzwaart. Ook hier de gaten dichtstoppen en de bovenrand zo ruw mogelijk afbrokkelen
Voor alle terrassen geldt: maak ze niet te groot of te hoog. Maak wat variatie in de hoogte. Plaats ze niet evenwijdig aan de voorruit maar in de hoofd kijkrichting. Hoe grilliger hoe beter.

                                    


© 2000 AquaVISie