Botia striata
(Narayan Rao, 1920)
Verklaring van de tekens

Familie : Cobiditae
Herkomst : Zuid India
Lengte vd vis : 10 cm
Min.lengte aquarium : 120 cm
Vreedzame dieren die in een kleine school gehouden moeten worden. Het aquarium moet goed beplant zijn met voldoende schuilmogelijkheden. De bodem moet bestaan uit fijn zand aangezien de dieren hierin permanent op zoek zijn naar voedsel. Planten moeten dus goed verankerd worden.  Door het gewoel van de dieren kunnen fijnbladerige planten zoals javamos snel dichtslibben en veralgen.

Het zijn alleseters dus er kan voor voldoende variatie gezorgd worden.

Over de kweek in het aquarium heb ik niets kunnen vinden.

Foto beschikbaar gesteld door :
Jan Bukkems
 
Synoniemen : Botia striatus, Botia striata kolhapurensis, Botia dayi
IUCN Red List Status : bedreigd
Van deze vis hebben wij nog geen artikelen beschikbaar. Als u een artikel geschreven hebt, en u wilt dat publiceren op deze pagina, stuur ons dan een mailtje.
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik