Aplocheilichthys pumilus
(Boulenger, 1906)
Verklaring van de tekens

Familie : Poeciliidae
Herkomst : Oost Afrika
Lengte vd vis : 5,5 cm
Min.lengte aquarium : 60 cm
Vreedzame, maar schuwe en schrikachtige scholenvis die het beste te houden is in gezelschap van andere rustige vissen.  Het aquarium moet worden ingericht met een donkere bodem waardoor de kleuren beter tot hun recht komen.  Verder moet het aquarium worden gedecoreerd met rand- en achtergrondbeplanting en wortels zodat wat schuilplaatsen ontstaan.  Er moet ook veel vrije zwemruimte worden open gelaten.  Een regelmatige waterverversing en goede doorluchting van het water worden zeer op prijs gesteld.  De soort is bij wat zachter water nogal gevoelig voor vistuberculose.  Het is aan te raden om ook 's nachts een klein lampje te laten branden, daar de dieren snel schrikken en zich daarbij kunnen verwonden.

Als voedsel moet klein levend voer worden gegeven.  Droogvoer wordt af en toe ook geaccepteerd.

De kweek is met wat zachter en licht zuur water niet al te moeilijk.  De eieren worden in een afzetmop afgezet.  De eieren kunnen worden uitgelezen en worden ondergebracht in een broedschaal.  Na 10-12 dagen komen de jongen uit.  Ze kunnen worden groot gebracht met infuus en daarna Artemia-naupliŽn.

Foto beschikbaar gesteld door :

Eric Bodrock

Synoniemen : Haplochilus pumilus, Haplochilichthys pumilus, Lacustricola pumilus, Aplocheilichthys pumilis, Haplochilus dhonti, Haplochilichthys dhonti, Micropanchax dhonti
IUCN Red List Status : Least concern, geen bedreiging
Van deze vis hebben wij nog geen artikelen beschikbaar. Als u een artikel geschreven hebt, en u wilt dat publiceren op deze pagina, stuur ons dan een mailtje.
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik