Eirmotus octozona
(Schulz, 1959)
Verklaring van de tekens
Familie : Cyprinidae
Herkomst : Thailand, Borneo
Lengte vd vis : 5 cm
Min.lengte aquarium : 60 cm
Tamelijk rustige, vreedzame scholenvis die in gezelschap van andere rustige vissen kan worden gehouden.  Het aquarium moet aan de randen en achtergrond dicht worden beplant.  Er moet ook voldoende vrije zwemruimte worden open gelaten.  Een donkere bodem en gedempt licht bv door drijfplanten doen de kleuren beter tot hun recht komen.  Een regelmatige waterverversing is zeer aan te bevelen.

Als voedsel moet klein levend voer worden gegeven.  Plantaardige kost mag ook niet ontbreken.  Droogvoer wordt ook geaccepteerd.

Over de kweek in het aquarium heb ik niets kunnen vinden.

Foto beschikbaar gesteld door :

Jan Bukkems

 

IUCN Red List Status : Niet beoordeeld
Van deze vis hebben wij nog geen artikelen beschikbaar. Als u een artikel geschreven hebt, en u wilt dat publiceren op deze pagina, stuur ons dan een mailtje.
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik