Leptolucania ommata
(Jordan, 1884)
Verklaring van de tekens
Familie : Fundulidae
Herkomst : Florida, Georgia (USA)
Lengte vd vis : 4 cm
Min.lengte aquarium : 50 cm
Vreedzame, enigszins schuwe soort die vanwege deze eigenschap het beste in een speciaalaquarium kan worden verzorgd.  Het aquarium moet voor een gedeelte dicht worden beplant zodat de dieren zich daar terug kunnen trekken.  Een donkere bodem en een gedempte verlichting door middel van drijfplanten doen de kleuren beter tot hun recht komen.  Het is aan te bevelen om de temperatuur gedurende de winter enige weken onder de 20 graden te houden

Als voedsel moet klein levend voer worden gegeven.

De kweek is niet al te moeilijk.  In een aquarium met licht zuur, zacht water worden de eieren tussen fijnbladerige planten zoals javamos afgezet en bevrucht.  De eieren moeten regelmatig "uitgelezen" worden en ondergebracht worden in een broedschaal met een schimmelwerend middel.  Na twee weken komen de jongen uit.  Ze kunnen worden groot gebracht met pantoffeldiertjes en later met uitgezeefde watervlooien.  Ze zijn enigszins gevoelig voor een rigoureuze waterverversing.  Dit dient dus uiterst voorzichtig met de druppelmethode te gebeuren.

Foto beschikbaar gesteld door :

Clint Norwood

Synoniemen : Heterandria ommata, Zygonectes mannii, Leptolucania manni
IUCN Red List Status : niet bedreigd
Van deze vis hebben wij nog geen artikelen beschikbaar. Als u een artikel geschreven hebt, en u wilt dat publiceren op deze pagina, stuur ons dan een mailtje.
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik