Paraneetroplus bulleri
(Regan, 1905)
Verklaring van de tekens
Familie : Cichlidae
Herkomst : Zuid Mexico
Lengte vd vis : 25 cm
Min.lengte aquarium : 200 cm
Levendige soort die veel ruimte nodig heeft.  Het aquarium moet worden ingericht met stenen zodat schuilplaatsen ontstaan en territoria kunnen worden ingericht.  Ook planten kennen worden gebruikt. Een krachtige filtering die voor een sterke waterbeweging zorgt wordt zeer op prijs gesteld.

Als voedsel kan het beste garnaalachtigen gegeven worden zoals Artemia en Mysis.  Ook plantaardige kost mag niet ontbreken.

De kweek is niet zo eenvoudig omdat die alleen maar lukt bij een goed bij elkaar passend stel.  Het beste is dus om 6-8 exemplaren aan te schaffen en de paarvorming te laten plaats vinden.  De eieren worden op een vlakke steen afgezet en bevrucht.  Na het uitkomen worden de larven ondergebracht in spleten en broedkuilen tussen de stenen.  De jongen zijn nogal gevoelig voor verontreiniging en schommelingen in de temperatuur.  Er zal dus regelmatig water ververst moeten worden. Ze kunnen worden groot gebracht met Artemia-maupliŽn.

Foto beschikbaar gesteld door :

Jeff Rapps

Synoniem : Cichlasoma bulleri
IUCN Red List Status : Niet beoordeeld
Van deze vis hebben wij nog geen artikelen beschikbaar. Als u een artikel geschreven hebt, en u wilt dat publiceren op deze pagina, stuur ons dan een mailtje.
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik