Pethia stoliczkana
(Day, 1871)
Verklaring van de tekens

Familie : Cyprinidae
Herkomst : Birma
Lengte vd vis : 6 cm
Min.lengte aquarium : 60 cm
Nederlandse naam : Zonnenvlekbarbeel
Levendige, vreedzame scholenvis die kan worden gehouden samen met andere vreedzame vissen.  Het aquarium moet aan de randen en achtergrond dicht worden beplant.  Ook kan ter verfraaiing wat kienhout worden gebruikt.  In het midden moet veel vrije zwemruimte worden open gelaten. 

Het is een alleseter die geen bijzondere eisen aan het menu stelt.  Er kan dus volop gevarieerd worden.

De kweek is eenvoudig.  In een kweekaquarium dat dicht is beplant met fijnbladerige planten worden door meerdere mannetjes en vrouwtjes enige honderden eieren in het morgenlicht afgezet en bevrucht.  Aangezien het grote eierrovers zijn moeten de ouderdieren na het afzetten verwijderd worden.  Na 30-36 uur komen de larven uit en enige dagen later zwemmen ze vrij.  Ze kunnen worden groot gebracht met het allerfijnste infuus.

Foto beschikbaar gesteld door :

Jan Bukkems

Synoniemen : Barbus stoliczkanus, Puntius stoliczkanus, Puntius ticto stoliczkanus, Barbus ticto stoliczkae, Puntius stoliczkae
IUCN Red List Status : geen bedreiging
Van deze vis hebben wij nog geen artikelen beschikbaar. Als u een artikel geschreven hebt, en u wilt dat publiceren op deze pagina, stuur ons dan een mailtje.
© Copy-right en voorwaarden voor gebruik